Konsult till företag som växer med kvalitét

Internrevision Ledningssystem Utbildningar

Annmari Juto

 Annmari Juto, Junto AB 

 

Tjänster

ISO-standarder 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra.

Läs mer

Aktuellt

Kvalitet inom äldreomsorgen

Vad innebär  kvalitet inom äldreomsorgen? Med den inledande frågan har jag inte enbart den pågående [...]

Global pandemi – risker och möjligheter

Den globala pandemi kan vi med ett år i backspegel, nu blicka framåt. Vi har [...]

Arbetsmiljöverket sågar arbetsmiljön i vården

Arbetsmiljöverket dömer ut arbetsmiljön inom vård och omsorgen. Strax innan coronapandemin bröt ut, avslutade Arbetsmiljöverket [...]

Kontroll av riskutsatta yrkesgrupper och branscher

Under det gångna året har ett flertal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skickats ut till Sveriges befolkning, [...]

ISO/PAS 45005 en ny vägledning för säkert arbete

ISO/PAS 45005 kommer att bli en ny vägledning för säkert arbete där syftet är att [...]

Kemikalieappen hjälper dig att använda din lagliga rätt

Kemikalieappen hjälper dig att använda din lagliga rätt att veta om varor innehåller ämnen som [...]