Konsult till företag som växer med kvalitét

Internrevision Ledningssystem Utbildningar

Annmari Juto

 Annmari Juto, Junto AB 

 

Tjänster

ISO-standarder 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra.

Läs mer

Aktuellt

Trygga din arbetsmiljö

Hjärt/lungräddning

Kunskap inom Hjärt- och lungräddning är en hjärtefråga och viktig kompetens för att rädda den som drabbats av ett hjärtstopp.

Söker ni en duktig instruktör?
Vänd er till JUNTO AB

Läs mer