Krav sortering av byggavfall

Den nya avfallsförordningen om sortering av byggavfall ställer krav om ordning och reda för den som producerar avfallet. Det är ett krav som gäller alla avfallsproducenter oavsett om det handlar om yrkesmässig verksamhet eller privatpersoner. Bygg- och rivningsavfall som produceras ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Det är också viktigt att känna till att denna sortering skall ske vid källan, dvs där avfallet produceras.

Detta är innebörden av de nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall som började gälla den 1 augusti 2020 i avfallsförordningen (2020:614). Det finns ett generellt undantag från kravet på utsortering och kravet om att brännbart avfall ska sorteras ut, vilket gäller för sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag.

Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och omfattar även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll. Det innebär att kraven gäller alla som producerar avfall, dvs. både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Om det finns andra fall där avfallsproducenten bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från tillsynsmyndigheten. Läs mer om de nya reglerna