Munskydd ett skydd?

Munskydd ett skydd?

Osäkerheten och rädslan av att smittas av covid-19 har skapat många tankar om användande av munskydd. Skyddar det eller skyddar det inte? Folkhälsomyndigheten (FHM) ger oss vetenskaplig fakta  och rekommendationer, men allt oftare är det den mellanmänskliga tyckandet som övervinner vetenskapen och bruket av munskydd blir allt vanligare i samhället.

FHM följer kontinuerligt kunskapsläget från vetenskapliga studier samt bevakar erfarenheter och rekommendationer från olika länder. Omgivande länder har valt att rekommendera munskydd som en åtgärd utanför hemmet och på vissa offentliga platser. Detta är något som FHM inte i nuläget rekommenderar då kunskapsläget om skyddseffekten av munskydd i samhället är fortsatt bristfälligt. Det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.

Om man väljer att använda munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att användningen sker på rätt sätt. Samtidigt är det viktigt att man följer övriga rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Ha en god handhygien.
  • Håll avstånd.

Den största risken för smitta kanske egentligen inte är på själva arbetsplatsen utan på resan till eller från jobbet i kollektivtrafiken där det kan vara svårt att hålla avstånd.
Ta cykeln eller promenera istället, och om möjligt undvik rusningstider.

Vad gör du som arbetsgivare eller arbetstagare för att skapa trygghet och säkra arbetsplatsen? Finns det fungerande rutiner? Har informationen nått fram till de anställda? Hur hanteras oron och osäkerheten bland de anställda?

Läs mer på länk från Folkhälsomyndigheten och Prevent