Höststädning en internrevision?

Höststädning en internrevision?
Hösten innebär för många av oss städning i trädgården. En trädgård som under sommarmånaderna tillfört njutning, men också krav om underhåll. För att underlätta en del  i arbetet under sommaren har många  valt att ta hjälp av en självgående hjälpreda, robotgräsklipparen.

Med hösten är det dags att ta tag i, och rensa bort spåren som sommaren lämnat efter sig, och det klarar inte roboten (än). Saknas tid och/eller ork så väljer en del av oss att ta in stöd från företag som erbjuder rätt resurser.

Höststädning kan även handla om vårt ledningssystem som i många fall har varit självgående under sommarmånaderna. Det har under dessa månader fungerat som ett bra stöd i arbetet.  Men, nu är det dags att ta tag i och se över verkan av ledningssystemet och dess processer. Vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Det gör ni på bästa sätt genom att planera in internrevisioner.

Har ni inte tid eller saknas resurser?  Tveka inte att kontakta JUNTO AB.