Pandemin och risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Pandemin medför risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplade till pandemin. Insatserna ska fokusera på anställda inom vård och omsorg samt på personer som jobbar på distans.

Sedan pandemins utbrott har arbetsplatser fått uppleva många nya utmaningar. Genom riskbedömningar har det framkommit att arbete på distans kan leda till social isolering, bristfällig ergonomi och svårigheter att göra skillnad på arbete och fritid. Inom vård och omsorg har många varit utsatta för hård press och rädslan av att utsättas för smitta har bidragit till många tuffa situationer kring hanteringen av svårt sjuka och dödsfall kopplat till pandemin. Ta gärna del av artikel som nyligen publicerades i tidningen Arbetsliv. 

Under tiden som pandemin pågår behöver arbetsgivare och medarbetare i samverkan följa upp avvikelse, upprepa riskbedömningar och utvärdera handlingsplaner. Hur mår de anställda i den sociala distanseringen och rädslan för att bli smittade? De psykosociala frågorna behöver få utrymme för dialog och ventilering. Ett uttryck som ”högt till tak” kanske inte är tillräckligt. Ibland måste taket öppnas upp och släppa in luft för att tunga frågor skall få syre. Det krävs mer av oss alla.