ISO/PAS 45005 en ny vägledning för säkert arbete

ISO/PAS 45005 kommer att bli en ny vägledning för säkert arbete där syftet är att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker. Över hela världen vidtar regeringar och organisationer åtgärder för att begränsa virusets framfart. Social distansering som bidrar till minskad kontakt mellan personer är en vanlig rekommendation och distansarbete ett annat. Många organisationer har stängt helt (t.ex. kaféer, barer, butiker) eller kräver att människor arbetar hemifrån där de kan. Men för andra arbetstagare – inklusive de som tillhandahåller hälso- och sjukvård, medicin, mat, transport, säkerhet eller andra viktiga tjänster – är det omöjligt att genomföra den rekommenderade nivån på social distansering för att skydda arbetstagarnas fysiska hälsa.

Ett globalt standardiseringsarbete har påbörjats under hösten och där Sverige genom SIS, Svenska institutet för standarder, medverkar vid framtagningen av vägledningen. Ett utkast till vägledningen finns ute för omröstning och målet är att vägledningen ska vara klar till årsskiftet. Vi har följt de negativa effekterna av pandemins framfart under året, och inser att vi behöver vara väl förberedda i framtiden. Pandemin finns kvar och vi behöver verktyg för att skydda oss. ISO/PAS 45005 kommer att vägleda för att ta fram planer för hur organisationer kan mildra effekterna av en pandemi. Vägledningen kan ses som ett redskap i arbetet med att skydda arbetstagare, ge försäkran och svar till övriga intressenter, kunder och allmänhet och därmed skydda verksamhetens renommé.

ISO 45001:2018, Arbetsmiljöstandard

Idag finns  arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018, som ger ramar för att hjälpa organisationer att identifiera och hantera de olika hälso- och säkerhetsrisker som finns på en arbetsplats. Många av de grundläggande principerna som anges i ISO 45001 är också mycket relevanta under pandemin. Ledningens- och arbetstagarnas engagemang, tydlig kommunikation är några av nycklarna för att skydda allas hälsa, säkerhet och välbefinnande på jobbet. Oavsett om det handlar om en pandemi eller annan fysisk eller psykisk hälsorisk.

Läs mer i nedan länkar om SIS arbete i deras medverkan att ta fram standarden eller vad ISO/TC 283 Occupational health and safety management systems skriver om Covid-19

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/ny-vagledning-for-sakert-arbete-i-samband-med-covid-19/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Dina+nyheter+fr%c3%a5n+SIS+%7c+oktober+2020

https://committee.iso.org/home/tc283