Author Archives: annmari

Kvalitet inom äldreomsorgen

Äldreomsorgsstandarden

Vad innebär  kvalitet inom äldreomsorgen? Med den inledande frågan har jag inte enbart den pågående pandemin i tanken. Redan före pandemin fanns många larm om brister inom äldreomsorgen. Under 2018 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  en granskning av äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten  pekade på att bristande kunskap bidragit […]

Global pandemi – risker och möjligheter

Risker och möjligheter

Den globala pandemi kan vi med ett år i backspegel, nu blicka framåt. Vi har fått kunskap att fortsätta vårt arbete med att identifiera risker och möjligheter och inte minst utvärdera kontinuerligt våra handlingsplaner. Risker Många företag genomför regelbundet SWOT analyser i syfte att identifiera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Det gångna årets pandemi, […]

Arbetsmiljöverket sågar arbetsmiljön i vården

Arbetsmiljöverket dömer ut arbetsmiljön inom vård och omsorgen. Strax innan coronapandemin bröt ut, avslutade Arbetsmiljöverket en flerårig inspektionsinsats riktad mot äldreomsorgen. Ca 1000 arbetsplatser och 200 arbetsgivare besöktes. Resultatet visade att nio av tio (90%) tvingades åtgärda brister – ofta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det fanns verksamheter som inspekterades upprepade gånger, där samma brister i […]

Kontroll av riskutsatta yrkesgrupper och branscher

Arbeta hemifrån

Under det gångna året har ett flertal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skickats ut till Sveriges befolkning, alla med syfte att begränsa smittspridningen av covid-19. Att vi ska hålla distans och arbeta hemifrån är några av rekommendationer men, det finns många yrkesgrupper och branscher som inte har den möjligheten. Det handlar om branscher som måste vara tillgängliga […]

ISO/PAS 45005 en ny vägledning för säkert arbete

ISO/PAS 45005 kommer att bli en ny vägledning för säkert arbete där syftet är att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker. Över hela världen vidtar regeringar och organisationer åtgärder för att begränsa virusets framfart. Social distansering som bidrar till minskad kontakt mellan personer är en vanlig rekommendation och distansarbete ett annat. Många organisationer har stängt helt (t.ex. kaféer, […]

Kemikalieappen hjälper dig att använda din lagliga rätt

Kemikalieappen hjälper dig att använda din lagliga rätt att veta om varor innehåller ämnen som står på EU:s värstinglista. Företag måste svara dig om varan innehåller några av dessa ämnen över 0,1 viktprocent inom 45 dagar. Ladda ner appen till din iPhone eller Android (länk) Du kan skanna prylar utan innehållsförteckning  det är din rätt […]

Naturvårdsverket ger information om anteckning och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t. ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier. I Avfallsförordningen 2020:614, bilaga 3, finns samtliga avfallskoder […]

Pandemin och risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Pandemin medför risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplade till pandemin. Insatserna ska fokusera på anställda inom vård och omsorg samt på personer som jobbar på distans. Sedan pandemins utbrott har arbetsplatser fått uppleva många nya […]

Höststädning en internrevision?

Höststädning en internrevision? Hösten innebär för många av oss städning i trädgården. En trädgård som under sommarmånaderna tillfört njutning, men också krav om underhåll. För att underlätta en del  i arbetet under sommaren har många  valt att ta hjälp av en självgående hjälpreda, robotgräsklipparen. Med hösten är det dags att ta tag i, och rensa […]

Ny på jobbet kan vara riskfyllt

Ny på jobbet kan vara riskfyllt för den anställde. Enligt uppgift från arbetsmiljöverket så löper en nyanställd 4-6 gånger högre risk att skadas på jobbet under den första månaden, jämfört med den som varit anställd under en längre period. Nära 1,6 procent av Sveriges anställda är idag sysselsatta via bemanningsföretag, där de anställda växlar arbetsplats […]