OM JUNTO AB

Jag heter Annmari Juto och startade JUNTO AB hösten 2018 efter lång arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat sektor. Jag är utbildad sjuksköterska med ett flertal specialistutbildningar och kurser inom ledarskap-, kvalitet-, arbetsmiljö- och miljö.

Jag är Certifierad revisor inom Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och Arbetsmiljö ISO 45001. Som certifierad revisor genomför jag tredjeparts certifieringar via organisation som är ackrediterad av Swedac. 

Sedan 2008 har jag arbetat med ledningssystem, internrevisioner och certifieringar. Under åren har jag sett fördelar med väl fungerande ledningssystem. Där struktur och systematik bidrar till bra arbetsklimat och en tillväxt med kvalitet och nöjda intressenter.

Förutom externa revisioner (tredjeparts revisioner) har jag kompetens att genomföra GAP- analyser och interna revisioner av ledningssystem inom kvalitets-, arbetsmiljö- och miljö.

  • Vill ni veta mer om arbete med ledningssystem?
  • Har ni behov av GAP analys inför planerad certifiering?
  • Saknar ni resurser för internrevision? eller 
  • Funderar ni på att certifiera företaget?

Ta kontakt med mig så berättar jag mer.

Annmari Juto