Tag Archives: arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket sågar arbetsmiljön i vården

Arbetsmiljöverket dömer ut arbetsmiljön inom vård och omsorgen. Strax innan coronapandemin bröt ut, avslutade Arbetsmiljöverket en flerårig inspektionsinsats riktad mot äldreomsorgen. Ca 1000 arbetsplatser och 200 arbetsgivare besöktes. Resultatet visade att nio av tio (90%) tvingades åtgärda brister – ofta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det fanns verksamheter som inspekterades upprepade gånger, där samma brister i […]