Tag Archives: Introduktion

Ny på jobbet kan vara riskfyllt

Ny på jobbet kan vara riskfyllt för den anställde. Enligt uppgift från arbetsmiljöverket så löper en nyanställd 4-6 gånger högre risk att skadas på jobbet under den första månaden, jämfört med den som varit anställd under en längre period. Nära 1,6 procent av Sveriges anställda är idag sysselsatta via bemanningsföretag, där de anställda växlar arbetsplats […]