ISO-standarder är en del av ett ledningssystem inom företag och organisationer. Du använder dem för att definiera krav och processer. ISO-standarderna fastställer ramverket för att inrätta ett ledningssystem för att hantera nödvändiga kontroller och krav inom olika områden.

De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra.

Standarderna innehåller krav som ledningssystemet ska uppfylla om en organisation vill certifiera sig mot standarden.

Vilka fördelar finns det med en ISO certifiering

Genom en certifiering kan man uppfylla krav från kunder och vid offentlig upphandling. En oberoende organisation kommer ut och granskar er verksamhet. i samband med det kommer brister men även styrkor att uppdagas. Med hjälp av detta kan ni fortsätta att utveckla er verksamhet och stärka er gentemot era konkurrenter.

Vid upphandlingar kan man få högre poäng och därmed vinna upphandlingar.

Inom många branscher finns det större företag som ställer krav på certifiering eller att man har något likvärdigt kvalitetssystem eller miljöledningssystem. Oftast utefter ISO 9001 eller ISO 14001.

Läs mer om: