Kontroll av riskutsatta yrkesgrupper och branscher

Arbeta hemifrån

Under det gångna året har ett flertal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skickats ut till Sveriges befolkning, alla med syfte att begränsa smittspridningen av covid-19. Att vi ska hålla distans och arbeta hemifrån är några av rekommendationer men, det finns många yrkesgrupper och branscher som inte har den möjligheten. Det handlar om branscher som måste vara tillgängliga för befolkningen.

Branscher inom offentlig sektor tex. sjukvård, räddningstjänst, barnomsorg, äldreomsorg mfl. Och i bästa av världar skulle all butikspersonal sitta hemma och fylla på hyllor med mat, läkemedel och andra livsnödvändiga produkter. I framtiden kommer det troligen att vara en realitet men, utvecklingen har inte nått fram dit idag. Det handlar som branscher som därmed också är mer riskutsatta för covid-19.

Med anledning av detta har regeringen beslutat att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om riktad tillsynsinsats inom dessa riskutsatta branscher. Den 24 september 2020 fick Arbetsmiljöverket därmed uppdraget att vidta särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i arbetsmiljön till följd av spridningen av covid-19.

Smittspridning av coronaviruset är en risk som finns i många arbetsmiljöer. För arbetstagare är arbetsgivarens åtgärder i arbetsmiljöarbetet avgörande för att minska risken för smittspridning och sjukdom. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Arbetssätt och rutiner kan behöva ändras och behoven av personlig skyddsutrustning kan behöva ses över. Utöver skydd för de egna arbetstagarna bidrar arbetsgivarens åtgärder i många fall även till minskad smittspridning i samhället.

 

Hur ser de ut på din arbetsplats? Vilka arbetsuppgifter eller situationer är särskilt utsatta för smittorisker? De åtgärder som är genomförda, är de utvärderade? Vad kan bli bättre?

Ta gärna kontakt med JUNTO AB, så kan vi tillsammans lära och förbättra din arbetsplats.

Läs mer: Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin – Regeringen.se