Tillbaka från semester

Semester

Covid-19 har påverkat oss på olika sätt sedan utbrottet i början på året. Efter en välbehövlig semester är  många av oss åter i arbete och vi vet att covid-19 kommer att fortsätta påverka hela samhället under en lång tid framöver.

Verksamheterna skall fortsätta utvecklas och en förutsättning för detta är att internrevisioner kan genomföras enligt företagets internrevisionsprogram.  Syftet med internrevisionen är att säkerställa att företaget lever upp till krav i standarden och organisationens egna krav. I detta inkluderar lagkrav inom arbetsmiljö, miljö och lagar som styr beroende på verksamheten i företaget. Med covid-19 som tynger våra axlar, hur gör man det på bästa sätt?