Naturvårdsverket ger information om anteckning och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t. ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier. I Avfallsförordningen 2020:614, bilaga 3, finns samtliga avfallskoder uppräknade. sida efter sida. Det som är farligt avfall markeras i bilagan med en asterisk (*).

Jag kontaktade Naturvårdsverket när jag uppmärksammade den ”digra luntan” som sida efter sida innehöll kapitel, underkod och avfallstyp. När jag kopierat in dessa i ett word-dokument så visade sig vara 46 sidor. Är detta förenklat vid rapporteringstillfället? Blev min fråga. Och, efter någon dag kom svaret. Det var det! Avfallskoderna kommer att anges via rullista/drop down-meny. Tre stycken, med två nya ”siffror” i varje. Kapitel, underkod och avfallstyp. Där den sista som väljs är den hela 6-siffriga koden.

Och nu i dagarna (2020-10-05) kom Naturvårdsverket ut med mer information.  Ett word-dokument med bra länkar som underlättar. Ta del av det och följ gärna Naturvårdsverkets löpande rapportering (länk). Här finns bra information och de svarar på frågor.