Author Archives: editerat

Nya lagar och förordningar

Nya lagar

Avfallsförordningen (2020:614), ersätter Avfallsförordningen (2011:927)Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet […]

Tillbaka från semester

Semester

Covid-19 har påverkat oss på olika sätt sedan utbrottet i början på året. Efter en välbehövlig semester är  många av oss åter i arbete och vi vet att covid-19 kommer att fortsätta påverka hela samhället under en lång tid framöver. Verksamheterna skall fortsätta utvecklas och en förutsättning för detta är att internrevisioner kan genomföras enligt […]