Tag Archives: Äldreomsorg

Kvalitet inom äldreomsorgen

Äldreomsorgsstandarden

Vad innebär  kvalitet inom äldreomsorgen? Med den inledande frågan har jag inte enbart den pågående pandemin i tanken. Redan före pandemin fanns många larm om brister inom äldreomsorgen. Under 2018 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  en granskning av äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten  pekade på att bristande kunskap bidragit […]