Tag Archives: corona

Covid-19 prioriteras vid internrevision av arbetsmiljön

Internrevision arbetsmiljö

Covid-19  har fått en prioriterad roll vid internrevision av arbetsmiljön. Pandemin, ställer  krav på att vi och inte minst arbetsgivaren, följer med i information och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nya lagar och förordningar har tillkommit och frågor som berör arbetsmiljön ställer krav på arbetsgivaren att ge riktlinjer till sina arbetstagare. Ska vi använda munskydd eller […]