Tag Archives: Covid-19

Kontroll av riskutsatta yrkesgrupper och branscher

Arbeta hemifrån

Under det gångna året har ett flertal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skickats ut till Sveriges befolkning, alla med syfte att begränsa smittspridningen av covid-19. Att vi ska hålla distans och arbeta hemifrån är några av rekommendationer men, det finns många yrkesgrupper och branscher som inte har den möjligheten. Det handlar om branscher som måste vara tillgängliga […]

Munskydd ett skydd?

Munskydd ett skydd?

Osäkerheten och rädslan av att smittas av covid-19 har skapat många tankar om användande av munskydd. Skyddar det eller skyddar det inte? Folkhälsomyndigheten (FHM) ger oss vetenskaplig fakta  och rekommendationer, men allt oftare är det den mellanmänskliga tyckandet som övervinner vetenskapen och bruket av munskydd blir allt vanligare i samhället. FHM följer kontinuerligt kunskapsläget från […]

Covid-19 prioriteras vid internrevision av arbetsmiljön

Internrevision arbetsmiljö

Covid-19  har fått en prioriterad roll vid internrevision av arbetsmiljön. Pandemin, ställer  krav på att vi och inte minst arbetsgivaren, följer med i information och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nya lagar och förordningar har tillkommit och frågor som berör arbetsmiljön ställer krav på arbetsgivaren att ge riktlinjer till sina arbetstagare. Ska vi använda munskydd eller […]