Tag Archives: Farligt avfall

Naturvårdsverket ger information om anteckning och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t. ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier. I Avfallsförordningen 2020:614, bilaga 3, finns samtliga avfallskoder […]