Tag Archives: Avfallsförordningen

Naturvårdsverket ger information om anteckning och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t. ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier. I Avfallsförordningen 2020:614, bilaga 3, finns samtliga avfallskoder […]

Krav sortering av byggavfall

Den nya avfallsförordningen om sortering av byggavfall ställer krav om ordning och reda för den som producerar avfallet. Det är ett krav som gäller alla avfallsproducenter oavsett om det handlar om yrkesmässig verksamhet eller privatpersoner. Bygg- och rivningsavfall som produceras ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Det är också […]