Category Archives: Aktuellt

Munskydd ett skydd?

Munskydd ett skydd?

Osäkerheten och rädslan av att smittas av covid-19 har skapat många tankar om användande av munskydd. Skyddar det eller skyddar det inte? Folkhälsomyndigheten (FHM) ger oss vetenskaplig fakta  och rekommendationer, men allt oftare är det den mellanmänskliga tyckandet som övervinner vetenskapen och bruket av munskydd blir allt vanligare i samhället. FHM följer kontinuerligt kunskapsläget från […]

Krav sortering av byggavfall

Den nya avfallsförordningen om sortering av byggavfall ställer krav om ordning och reda för den som producerar avfallet. Det är ett krav som gäller alla avfallsproducenter oavsett om det handlar om yrkesmässig verksamhet eller privatpersoner. Bygg- och rivningsavfall som produceras ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Det är också […]

Covid-19 prioriteras vid internrevision av arbetsmiljön

Internrevision arbetsmiljö

Covid-19  har fått en prioriterad roll vid internrevision av arbetsmiljön. Pandemin, ställer  krav på att vi och inte minst arbetsgivaren, följer med i information och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nya lagar och förordningar har tillkommit och frågor som berör arbetsmiljön ställer krav på arbetsgivaren att ge riktlinjer till sina arbetstagare. Ska vi använda munskydd eller […]

Nya lagar och förordningar

Nya lagar

Avfallsförordningen (2020:614), ersätter Avfallsförordningen (2011:927)Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet […]

Tillbaka från semester

Semester

Covid-19 har påverkat oss på olika sätt sedan utbrottet i början på året. Efter en välbehövlig semester är  många av oss åter i arbete och vi vet att covid-19 kommer att fortsätta påverka hela samhället under en lång tid framöver. Verksamheterna skall fortsätta utvecklas och en förutsättning för detta är att internrevisioner kan genomföras enligt […]